Pompeii 2
 Pompeii 1
 Pompeii 7
 Pompeii Vessels  Hand-toned Silver Gelatin Print 12 X 16 1/5” 1997
 Pompeii 3
 Pompeii 4
 Pompeii 5
 Pompeii 6
 Pompeii 7
 Pompeii 8
 Pompeii 9
 Pompeii Figures 1 (Archaeological Museum ,  Naples) 
 Pompeii Figures 2 (Archaeological Museum ,  Naples) 
 Pompeii Figures 3 (Archaeological Museum ,  Naples) 
 Pompeii Figures (Archaeological Museum ,  Naples) 
 Pompeii 10
 Pompeii Vessels
prev / next